การ Import Object ใน Unity3D

การ Import Object หรือ Model 3D จากภายนอกลง Unity3D
Object เหล่านั้นต้องมาจากโปรแกรม 3D ที่ Unity3D รองรับด้วยได้แก่โปรแกรมเหล่านี้

Maya
Cinema 4D
3ds Max
Cheetah3D
Modo
Lightwave
Blender

นอกจากนั้นแล้ว ยังต้องถูกเซฟเป็นสกุลไฟล์ที่ Unity3D รองรับเช่นกัน ได้แก่ .FBX, .dae, .3DS, .dxf และ .obj ซึ่งสกุึลไฟล์ที่คนส่วนใหญ่นิยมใช้ใน Unity3D คือ .FBX

ต่อไปผมจะเสนอตัวอย่างการ Import Object นะครับ โดย Model ที่ผมจะทำการ Import ได้ทำการ Download มาจากเว็บนี้ครับ
http://www.3dvia.com

และโมเดลที่ผมโหลดมาคือเจ้าตัวนี้ครับและเนื่องจากเป็นไฟล์สกุล .3DS ซึ่ง Unity3D รองรับ ทำให้ผมสามารถ Import ได้โดยตรง แต่ถ้าท่านโหลด Object ใดมาแล้วไม่ใช่สกุลไฟล์ที่ Unity3D สามารถรองรับได้ ท่านก็สามารถใช้โปรแกรม 3D ทั่วๆไปจัดการแปลงเป็นสกุลไฟล์อื่นที่ Unity3D รองรับได้ครับ

ก่อนที่จะทำการ Import เราสามารถสร้าง Folder ในหน้าต่าง Project (ต้อง import ใส่หน้าต่าง Project) ขึ้นมาเพื่อรองรับ Object ดังกล่าวที่อาจมีมากกว่าหนึ่งไฟล์(อาจจะเป็น Texture ต่างๆ) ดังรูปหลังจากนั้นก็เปลี่ยนชื่อ Folder ตามต้องการโดยการคลิกสองครั้ง(ไม่ใช่ดับเบิ้ลคลิก)


หลังจากทำการ Import โดยเพียงแค่ลาก Object ที่เราเลือก(รวมถึงพวก Texture ด้วย)ไปใส่ใน Folder ดังกล่าว ซึ่งจะได้ดังรูป (Folder MyModel)เสร็จแล้วลองลากใส่หน้าต่าง Scene เพื่อดู Object จริงว่าหน้าตาเป็นยังไง ซึ่งบางทีอาจมีขนาดเล็กไป เราก็สามารถใช้ tool 4ปุ่มด้านบนซ้ายแก้ไขหรือขยายขนาดได้ ดังรูป
บางโมเดลท่านอาจจะต้องแปะ Texture เอง ซึ่งก็สามารถทำได้ โดยสังเกตที่ไฟล์ Model (ในที่นี้เป็นไฟล์ petter.3DS) เมื่อคลิกขยายลงมา จะเห็นได้ว่าถูกแบ่งเป็นส่วนๆ ซึ่งแบ่งเป็น 2 ส่วนหลักๆ คือ ส่วนที่เป็นเนื้อโมเดลหรือ Mesh และอีกส่วนเป็นส่วนที่ใช้ในการแสดงพื้นผิวของ Mesh หรือ Mesh Render ซึ่งเราจะมาแก้ไขในส่วนของ Mesh Render ภายในหน้าต่าง Inspector ดังรูปซึ่งการ Render Mesh จะถูกแบ่งออกเป็นส่วนๆ ขึ้นอยู่กับโมเดล และผมได้ทดลองให้เห็นในการเปลี่ยนแปลง Texture ในส่วนของหน้าให้เป็นสีดำ ซึ่งถ้าต้องการใช้ Texture ที่ถูก import เข้ามาด้วย ก็เพียงแค่ลาก Texture นั้นจากหน้าต่าง Project มาใส่ลงในกล่องสี่เหลี่ยมที่ถูกวงอยู่ในรูปด้านบนนั่นแหละครับ

เพียงเท่านี้เราก็สามารถ Import Object ลง Unity3D ได้แล้วครับ อุอุ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 
Copyright © Unity3D Tutorial Blogger Theme by BloggerThemes & newwpthemes Sponsored by Internet Entrepreneur